رویه‌های بازگرداندن کالا

رویه بازگرداندن و انصراف از خرید کالا :
1.مشتری پس از ثبت و تایید سفارش خود و پرداخت مبلغ کالا ،تا 12 ساعت حق انصراف از قبول سفارش را دارد .

2.هنگام تحویل کالا ،مشتری موظف است محصول سفارش داده را بررسی و دریافت کند.مبرهن است دریافت کالا و تایید فاکتوربه منزله ی تایید سلامت کالا است و پس از تحویل هرگونه ایراد و نقضی مورد تایید شرکت چیله نیست.

3.در صورتی که سفارش به مشتری تحویل و توسط مشتری تایید شده باشد، انصراف مشتری موردپذیرش نیست و با بازگشت کالا 30درصد از مبلغ کل کالا کسرخواهد شدو هزینه حمل به عهده مشتری خواهد بود .

4.در صورتی که کالا دارای نقض و یا مشکلی باشد براساس مقررات اعلام شده در بخش گارانتی، از سوی چیله نسبت به رفع مشکل یا تعویض کالا اقدام و هزینه در خصوص رفع نقض به عهده شرکت چیله خواهد بود.